وزیر فرهنگ واطلاع رسانی
ورئیس هیئت مدیره خبرگزاری سعودی

سخنرانی دکتر عادل الطریفی

خبرگزاری رسمی سعودی در عرصه فعالیت های رسانه ای منبع مهم واصلی خبر رسانی را تشکیل می دهد، این خبرگزاری از جهت تعامل حرفه ای با حوادث و رویدادها و پوشش آن از طریق خبرنگاران در داخل وخارج کشور، جای نخست را به خود اختصاص داده است، و از نگاه سرازیر شدن سیل اخبار واطلاعات کشور به خارج، در صدر جدول اطلاع رسانی قرار داشته و تلاش می ورزد تا در عرصه ی نشر گزارش ها در میان خبرگزاری های بزرگ کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان، مؤثر واقع شود.

خبرگزاری سعودی در میان امواج رویدادهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی جهان، در عرصه خبر رسانی و تحلیل ها و ابراز نظریات در چارچوب منظومه رسانه ای بین المللی نوین، از مصداقیت و ثبات برخوردار بوده وتلاش می کند تا با رسیدن به بالاترین سطح درزمینه ی فناوری جدید بین المللی در عرصه فناوری های رسانه ای وتاکید بر نقشی که می توان در گسترش تحولاتی جهانی ایفا کرد، مؤثر واقع شود.

هم اكنون "واس" از نقطه نظر تاثیر، مؤثر ترین رسانه در سطوح محلی وخارجی محسوب می گردد، و بخاطر ابراز نقش مهم ومؤثر کشور امروز گزارش ها وتحلیل هایش به طیف های مختلف جامعه چه در داخل کشور وچه در خارج می رسد، وهمواره تلاش می کند تا دیدگاه خود را در رابطه مسایل و رویدادهای جهان عرب و کشورها اسلامی وبین المللی به جهانیان رسانیده و با استفاده از وسایل و دستگاه های پیشرفته در نشر وپخش اخبار به مناطقی جغرافیایی برسد که سایر رسانه ها از رسیدن به چنین مناطق عاجزند، به توفیق پروردگار هم اکنون اخبار و گزارش های " واس" به شش زبان ( عربی، انگلیسی، فارسی، روسی وچینی) پخش و به دسترس مخاطبان قرار داده می شود.

"واس" با توجه به نيازهای عصرحاضر وارد مرحله نوین شده وبا حضور پر رنگ خود در عرصه شبکه های اجتماعی یا رسانه های نوین دامنه ی مخاطبان و انتشار پیام وتاثیر آن نیز گسترده شد، هم اکنون خبرهای "واس" به زبان های عربی، انگلیسی، فرانسوی وفارسی از طریق " توییتر" وعکس ها از طریق " اینستاگرام" در دسترس مخاطبان قرار داده می شود.

خبرگزاری سعودی از بدو تاسیس آن در سال 1390هـ/ 1971م همواره با پیشرفت های چشمگیری که عربستان سعودی شاهد آن بوده است خود را همگون ساخته و خبرها و تحلیل ها را چه داخلی باشد وچه بین المللی بصورت حرفه ای و بی طرفانه به نشر سپرده است، یکی از ویژ گی هایی که "واس" را متمایز ساخته است برخورداری از تیم کار آزموده و باتجربه در زمینه های خبرنویسی، عکاسی، فنی و اداری است که در دفتر مرکزی و نمایندگی های آن در مناطق مختلف کشور و مهمترین پایتخت های عربی و بین المللی، فعالیت دارند.

تبدیل خبرگزاری سعودی به سازمان عمومی بنا به تصمیم شورای وزیران در ماه رجب سال 1433هـ، برای " واس" این فرصت را داد با توسعه و بروز کردن ظرفیت های بشری وفنی با جهشی جدیدی، در عرصه اطلاع رسانی حضور پررنگتر از قبل داشته باشد.

رسانه های سعودی که این خبرگزاری از جمله آن ها ست، همواره از حمایت و تشویق خادم حرمین شریفین، ولیهعد وجانشین ولیعهد شان بهره مند بوده اند.

از الله تعالی برای همه در راستای تحقق اهداف شان در خدمت به کشور بزرگمان , پادشاهی عربستان سعودی , آرزوی موفقیت دارم.