دیدار تیم اعزامی مرکز ملک سلمان با مدیرکل سازمان بنادر سودان

جمعه 1444/11/20 برابر با 2023/06/09
  • Share on Google+

پورت سودان ۲۰ ذوالقعده ۱۴۴۴ ه برابر با ۹ ژوئن ۲۰۲۳ م واس
تیم اعزامی مرکز امداد رسانی و فعالیت های انسان دوستانه ملک سلمان دیروز در مقر شعبه سازمان بنادر در شهر پورت سودان با آقای حسن محمد مختار، مدیرکل سازمان دیدار کرد.
در این دیدار امور و تدابیر مورد نیاز برای تسهیل رساندن کمک های انسان دوستانه عربستان سعودی از طریق بندر پورت سودان به مردم این کشور بررسی شد.
آقای مختار در سخنانی از کمک های مستمر پادشاهی سعودی از طریق مرکز ملک سلمان به ملت سودان قدردانی نموده و آن را دارای تاثیر مثبت و بارزی در بهبود وضعیت معیشتی مردم این کشور دانست.
- - واس
19:14 LOCAL TIME 16:14 GMT
0009