به نيابت از شاهزاده امير رياض.. شهردار رياض، به مناسبت روز ملى جمهوری پرتغال در جشن سفارت اين كشور شركت كرد

جمعه 1444/11/20 برابر با 2023/06/09
  • Share on Google+

رياض- 20 ذوالقعده1444هجرى برابر09 ژوئن2023م واس
شاهزاده فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف شهردار رياض، ديروز به مناسبت روز ملى جمهوری پرتغال در جشن سفارت اين كشور در محله ى "سفارات" در رياض شركت كرد.
در هنگام وصول شاهزاده فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف به سفارت جمهوری پرتغال، آقاى نونو ماتياس ، سفير جمهورى پرتغال و تعداد ديگرى از كارمندان سفارت از وى استقبال كردند.
در اين مراسم استاد عبدالله الراشد مدير اداره كل تشريفات در وزارت امور خارجه و تعدادى از اعضاى هيئت ديپلماتيک مورد اعتماد كشورمان حضور داشتند .
- واس
14:29 LOCAL TIME 11:29 GMT
0005