تماس تلفنى والاحضرت وليعهد بانخست وزیر جمهوری هند

جمعه 1444/11/20 برابر با 2023/06/09
  • Share on Google+

جده 20 ذوالقعده 1444هـ برابر با 09 ژوئن 2023م واس
شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليعهد رئيس شوراى وزيران ديروز، با آقای نارندرا مودی، نخست وزیر جمهوری هند تماس تلفنى برقرار نمودند .
طى اين تماس تلفنى روابط دوجانبه ميان دوكشور و راه هاى توسعه آنها در همه زمينه ها و مسايل مورد توجه مشترک مورد بررسى قرار گرفت.
--واس
14:20 LOCAL TIME 11:20 GMT
0004