با حمايت مرکز امدادرسانى ملک سلمان، مرکز اعضاى مصنوعى در تعز در ماه آوريل به 205 نفر از نیازمندان خدمات پزشکى ارائه كرد

سهشنبه 1444/11/10 برابر با 2023/05/30
  • Share on Google+

تعز 10 ذوالقعده 1444 هـ برابر با 30 مه 2023 م واس
پروژه اندام مصنوعى و مرکز توانبخشى در استان تعز يمن با حمايت مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان خدمات مختلف پزشکى خود را به 205 نفر از نیازمندان يمنى که اعضاى خود را در ماه آوريل 2023 از دست داده اند ارائه کرد.
در طى اين پروژه، 534 خدمات مختلف ارائه شد که 73 درصد از مردان و 27 درصد از زنان از این خدمات بهره مند شدند، در حالى که 11 درصد آوارگان و 89 درصد مقيمان از کل بهره مندان را تشکيل مى‌دهند، و همچنين آماده سازى اندام مصنوعى براى 59 بيمار توانبخشى شامل تحويل، اندازه گيرى و نگهدارى پروتزها و ارائه خدمات فيزيوتراپى و مشاوره تخصصى انجام شد که 146 بيمار از آن بهره مند شدند.
اين پروژه بخشی از پروژه هاى بشردوستانه ارائه شده توسط كشورمان به نمايندگى از مرکز براى ارتقاى قابليت هاى بخش بهداشت و تلاش براى کاهش رنجهای مردم دوست و برادر يمن است.
--واس
18:45 LOCAL TIME 15:45 GMT
0021