دبيرکل شوراى همکارى از تلاش هاى برنامه عربستان سعودى براى توسعه و بازسازى يمن قدردانى کرد

سهشنبه 1444/11/10 برابر با 2023/05/30
  • Share on Google+

رياض 10 ذوالقعده 1444 هـ برابر با 30 مه 2023 م واس
استاد جاسم محمد البديوى، دبيرکل شوراى همکارى کشورهاى خليج عربى، از تلاش هاى بزرگى که برنامه سعودى براى توسعه و بازسازى يمن از طريق اجراى تعدادى از فعاليت ها و پروژه هاى توسعه اى و اقتصادى در استان هاى يمن انجام داده، به گونه اى که به حمايت از توسعه و ثبات يمن براى دستيابى به آرمان هاى مردم برادر يمن کمک مى کند، قدردانى کرد.
اين تصريح در ديدار امروز استاد محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم حرمين شريفين در جمهورى يمن و سرپرست کل برنامه عربستان سعودى براى توسعه و بازسازى يمن، در مقر اين دبيرخانه عمومى در رياض سازمان صورت گرفت.
در اين ديدار، استاد آل جابر بر موضع ثابت شوراى همکارى در حمايت از مشروعيت يمن به نمايندگى از شوراى رهبرى رياست جمهورى و دولت قانونى آن، و حمايت شوراى همکارى از تمامى تلاش هاى بين المللى با هدف تمديد آتش بس براى دستيابى به راه حل سياسى جامع بحران يمن مطابق با سه دستاورد مورد توافق براى دستيابى به امنيت و ثبات به گونه اى که خواسته هاى مردم برادر يمن را برآورده سازد، تأكيد كرد.
--واس
18:23 LOCAL TIME 15:23 GMT
0020