مرکز امدادرسانى ملک سلمان 25 تن خرما را به عنوان هديه از سوى كشورمان به جمهورى ترکمنستان تحويل داد

سهشنبه 1444/11/10 برابر با 2023/05/30
  • Share on Google+

عشق آباد 10 ذوالقعده 1444 هـ برابر با 30 مه 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان 25 تن خرما را به عنوان هديه از سوى كشورمان به جمهورى ترکمنستان تحويل داد.
اين کمک ها - به نمايندگي از مرکز - توسط استاد سعيد بن عثمان سويعد، سفير خادم حرمين شريفين در جمهورى ترکمنستان، به شيخ يالقاب خوجاگولف مفتى ترکمنستان، با حضور تيمى از مرکز در عشق آباد پايتخت ترکمنستان، تحويل داده شد.
اين هديه بخشى از نقش بشردوستانه پادشاهى عربستان سعودى از طريق مرکز امدادرسانى ملک سلمان براى حمايت از کشورهاى برادر و دوست در زمينه هاى مختلف است.
--واس
17:03 LOCAL TIME 14:03 GMT
0017