مرکز امدادرسانى ملک سلمان 1600 بسته بهداشت فردى را بين آوارگان اردوگاه هاى "الجيشه وآل جابر" در بخش "الخوخه" توزيع كرد

سهشنبه 1444/11/10 برابر با 2023/05/30
  • Share on Google+

حديده 10 ذوالقعده 1444 هـ برابر با 30 مه 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان 1600 بسته بهداشت فردى را بين آوارگان اردوگاه هاى "الجيشه وآل جابر" در بخش "الخوخه" در استان الحديده توزيع کرد که 1600 خانواده آواره از آنها بهره مند شدند.
آقاى سالم عليان، مديرکل اداره بخش "الخوخه" از حمايت سخاوتمندانه پادشاهى عربستان سعودى از طريق مرکز امدادرسانى ملک سلمان از مردم اين بخش در همه زمينه ها قدردانى کرد و توضيح داد که اين مرکز براى آوارگان استان "الحديده" در کمک رسانى به آنها در بخش‌هاى مختلف امدادى از جمله غذا، آب، بهداشت، آموزش و غيره بسيار حايز اهميت است.
اين کمک رسانى با توجه به فعاليت‌هاى پروژه بهداشت آب و محيط زيست ارائه شده توسط كشورمان به نمايندگى از مرکز، با هدف بهبود شرايط زندگى گروه‌هاى آواره در يمن و تامين منابع اوليه براى آنها صورت مى‌گيرد.
--واس
16:59 LOCAL TIME 13:59 GMT
0016