مرکز امدادرسانى ملک سلمان برنامه پزشکى داوطلبانه را براى جراحى هاى کاتتريزاسيون قلبى در جمهورى کنيا به پايان رساند

سهشنبه 1444/11/10 برابر با 2023/05/30
  • Share on Google+

نيروبى 09 ذوالقعده 1444 هـ برابر با 29 مه 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان ديروز پروژه داوطلبانه پزشکى براى جراحى هاى کاتتريزاسيون قلب در شهر نايروبى جمهورى کنيا را که از 22 تا 26 مه 2023 با همکارى سازمان بين المللى "البلسم" اجرا شد، به پايان رساند.
در اين کمپين، تيم پزشکى داوطلب مرکز 38 عمل سونداژ، 47 عمل سوند درمانى عروق کرونر، تورم دريچه ميترال يک مورد، باد کردن دريچه ريوى براى دختر 16 ساله، 3 عمل سونوگرافى از داخل شريان و نصب 47 استنت و سونوگرافى براى 6 مورد و آموزش 9 پزشک از مناطق مختلف کنيا و همچنين آموزش پرسنل پزشکى بر روى شبيه ساز کاتتر انجام داده است.
اين برنامه به عنوان توسعه برنامه هاى مختلف پزشکى داوطلبانه اجرا شده توسط اين مرکز در تعدادى از کشورها و ارائه خدمات درمانى به افراد و خانواده هايى با درآمد محدود ارائه مى شود.
--واس
15:48 LOCAL TIME 12:48 GMT
0012