مرکز امدادرسانى ملک سلمان پروژه توزيع کيف مدرسه اى براى دانش آموزان سورى در اردن را به پايان رساند

دوشنبه 1444/9/5 برابر با 2023/03/27
  • Share on Google+

عمّان 05 رمضان 1444 هـ برابر با 27 مارس 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، پروژه توزيع کيف مدرسه اى براى دانش آموزان سورى در اردن را براى سال 2023 به پايان رساند.
در طى اين پروژه، به 29881 دانش آموز دختر و پسر پناهنده سورى لوازم آموزشى اوليه براى گروه هاى سنى مختلف، از پايه تا متوسطه در هشت استان اردن ارائه شده است.
اين فعاليت هاى امدادى در چارچوب حمايت هاى مستمر مرکز از پناهندگان سورى در زمينه هاى مختلف از جمله در زمينه آموزشى است که در آن به اهميت فراهم کردن محيط آموزشى مناسب براى کودکان پناهنده توجه شده است.
--واس
16:42 LOCAL TIME 13:42 GMT
0015