بازديد مفتى جمهورى آذربايجان از مجمع چاپ قرآن کريم در مدينه منوره

دوشنبه 1444/9/5 برابر با 2023/03/27
  • Share on Google+

مدينه منوره 05 رمضان 1444هـ برابر با 27 مارس 2023 م واس
عاطف بن ابراهيم العليان، دبير کل مجمع چاپ قرآن کريم ملک فهد مدينه منوره امروز از شيخ دکتر شکور پاشازاده، مفتى اعظم جمهورى آذربايجان و هيئت همراهش استقبال کرد.
در اين بازديد، روابط دوجانبه و راه هاى توسعه آن در زمينه هاى کارى مجمع در زمينه چاپ قرآن کريم، علوم و ترجمه آن مورد بررسى قرار گرفت.
مفتى آذربايجان و هيأت همراهش در اين مراسم به تماشاى ارائه تصويرى از مراحل تأسيس مجمع پرداختند و با زمينه هاى کارى آن، تلاش براى توسعه آن، فناورى هاى نوين مورد استفاده در چاپ و ترجمه قرآن کريم، برجسته ترين فعاليت ها و رويدادهايى که برگزار مى کند و جوايز محلى و بين المللى که تقديم برنده گان مى كند، مطلع شد.
همچنين در جريان اين بازديد وى با چندين نسخه از قرآن کريم در نسخه‌هاى مختلف، ترجمه‌ها و اندازه‌هاى مختلف که توسط مجمع به عنوان بخشى از تلاش‌هاى آن براى تسهيل درک معانى کلمات به زبان غيرعربى سوره ها و حفظ آن تهيه شده است، آشنا گرديد.
--واس
15:23 LOCAL TIME 12:23 GMT
0012