مرکز امدادرسانى ملک سلمان کمپين داوطلبانه نور سعودى را براى مبارزه با نابينايى در جمهورى اتيوپى به پايان رساند

دوشنبه 1444/9/5 برابر با 2023/03/27
  • Share on Google+

آديس آبابا 05 رمضان 1444 هـ برابر با 27 مارس 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز برنامه داوطلبانه نور سعودى براى مبارزه با نابينايى در آديس آبابا، پايتخت جمهورى اتيوپى را که از 17 مارس تا 21 مارس 2023 با همکارى بنياد بين المللى بينايى اجرا شد، به پايان رساند.
در اين کمپين تيم پزشکى داوطلب مرکز 5500 مورد را معاينه و 1250 عينک طبى توزيع و 426 عمل جراحى انجام داد که الحمدلله همه آنها با موفقيت کامل به پايان رسيد.
اين فعاليت در چارچوب پروژه هاى بشردوستانه و امدادى است که پادشاهى سعودى با نمايندگى بازوى بشردوستانه خود، مرکز امدادرسانى ملک سلمان، براى حمايت از بخش پزشکى و کمک به بيماران و افراد مبتلا به بيمارى هاى چشمى در کشورهاى آسيب ديده اجرا مى کند.
--واس
14:50 LOCAL TIME 11:50 GMT
0010