مرکز امدادرسانى ملک سلمان 16 تن سبد غذايى را در منطقه اشانتى جمهورى غنا توزيع كرد

دوشنبه 1444/9/5 برابر با 2023/03/27
  • Share on Google+

اكرا 05 رمضان 1444 هـ برابر با 27 مارس 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، 16 تن سبد غذايى را بين نيازمندترين خانواده ها در منطقه اشانتى جمهورى غنا، به عنوان بخشى از پروژه امدادى ماه رمضان در جمهورى غنا در سال 2023 توزيع کرد که 1794 نفر از آنها بهره مند شدند.
اين بخشى از پروژه هاى امدادى و بشردوستانه است که پادشاهى سعودى از طريق بازوى بشردوستانه خود، مرکز امدادرسانى ملک سلمان، به کشورهاى نيازمند در سراسر جهان در ماه مبارک رمضان ارائه مى کند.
--واس
11:42 LOCAL TIME 08:42 GMT
0004