با حمایت و الاحضرت ولیعهد.. حوزه تفریح و سرگرمی از سال 2019 تا سه ماهه اول سال 2023 بیش از 120 میلیون بازدید کننده داشته است

دوشنبه 1444/8/28 برابر با 2023/03/20
  • Share on Google+

رياض 28 شعبان 1444هـ برابر با 20 مارس 2023م واس
آقای ترکی بن عبدالمحسن آل الشیخ رئیس هیئت مدیره هيئت کل تفريح و سرگرمی، اعلام کرد که با حمایت شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد و رئیس شورای وزیران، فعاليت‌های تفریحی و سرگرمی که از سوی هیئت تفریح و گرمی از سال 2019 تا سه ماهه اول سال 2023 برگزار شده بیش از 120 میلیون بازدید کننده داشته است، و اين رقم به عنوان نقطه اوج حمایت والاحضرت ولیعهد از اين حوزه حیاتی و امیدوارکننده به شمار می‌رود.
آقای آل الشیخ با اشاره به چندین گواهینامه‌ای گینس كه هیئت تفریح و سرگرمی موفق به دریافت آن شد، خاطرنشان کرد که اين امر به ايجاد شغل‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی كمک کرد.
--واس
13:00 LOCAL TIME 10:00 GMT
0006