معرفی خدمات وزارت کشور از طریق سامانه ابشر در همایش لیپ ۲۰۲۳

سهشنبه 1444/7/16 برابر با 2023/02/07
  • Share on Google+

ریاض ۱۶ رجب ۱۴۴۴ ه برابر با ۷ فوریه ۲۰۲۳ م واس
وزارت کشور عربستان سعودی در نمایشگاه دیجیتال سعودی در چارچوب همایش لیپ ۲۰۲۳ شرکت کرده و مهمترین خدمات الکترونیک خود به شهروندان و مقیمان از طریق سامانه ابشر را معرفی می‌کند.
سامانه "ابشر" در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۲۸ میلیون سرویس با میانگین رشد بیش از ۵۱ درصد را به مردم ارائه داده است که ۳۸ میلیون سرویس بدون نیاز به مراجعه حضوری به پایان رسیده و اجرا گشته است.
از جمله این خدمات صدور یا تجدید بیش از یک میلیون و صد و شانزده هزار گذرنامه سعودی است.
همچنین بیش از ۶ میلیون و ٧۹۴ هزار کارت اقامت صادر یا تجدید شده، بیش از ۴۰۲ هزار درخواست گزارش وضعیت اقامت صادر گشته، بیش از ۹۴۷ هزار گواهینامه تجدید شده، بیش از ١ میلیون و ٢٠۵ هزار کارت خودرو تجدید شده، بیش از ۱۳۰ هزار خرید و فروش خودرو انجام شده، بیش از ١ میلیون و ۷۸ هزار سرویس احراز هویت انجام شده، بیش از ۱۴۱۰۰۰ کارت شناسایی ملی تجدید گشته، بیش از ۱۱۸ هزار شناسنامه خانواده صادر شده، بیش از ٢ میلیون و ۵٧٢ هزار درخواست تحویل پستی مدارک انجام شده است.
لازم به ذکر است سامانه ابشر خدمات الکترونیک مختلفی به افراد و نهادهای دولتی و شرکتها ارائه می کند که از جمله مهمترین آنها صدور یا تجدید کارت شناسایی ملی به صورت الکترونیک، صدور یا تجدید گذرنامه سعودی به صورت الکترونیک، خرید و فروش خودرو، حراج پلاک خودرو، اسقاط خودروهای اسقاطی و امور ثبت احوال برای شهروندان و مقیمان است.
- - واس
21:33 LOCAL TIME 18:33 GMT
0028