برگزاری جلسه شورای امور اقتصاد و توسعه به ریاست والاحضرت ولیعهد

سهشنبه 1444/7/16 برابر با 2023/02/07
  • Share on Google+

ریاض ۱۶ رجب ۱۴۴۴ هـ برابر با ۷ فوریه ۲۰۲۳ م واس
جلسه شورای امور اقتصاد و توسعه امروز سه شنبه در کاخ یمامه در ریاض به ریاست والاحضرت شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد و رئیس شورای وزیران برگزار شد.
در جریان این جلسه موضوعات اقتصادی و عمرانی مختلفی بررسی گردید که از جمله آنها گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد و برنامه ریزی در مورد تحولات اقتصاد داخلی و جهانی از جمله توضیحات تفصیلی در مورد مهمترین شاخصهای مربوط به اقتصاد ملی و رشد چشمگیر بخشهای مختلف اقتصادی در دوره اخیر و چشم انداز اقتصاد جهانی در آینده نزدیک بود.
در جریان این جلسه طرح ارائه شده از سوی مدیریت استراتژیک شورا در مورد حاکمیت چشم انداز پادشاهی عربستان سعودی ۲۰۳۰ و نقش نهادهای پشتیبان آن بررسی گردید.
همچنین گزارش دوره ای وزارت بهداشت در مورد آخرین تحولات مربوط به بحران کرونا و گزارش ارائه شده از دفتر مدیریت پروژه ها در دبیرخانه شورای امور اقتصاد و توسعه در مورد اجرای تصمیمات شورا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ مورد بررسی قرار گرفت.
--واس
18:12 LOCAL TIME 15:12 GMT
0025