در حاشيه کنفرانس «ليب 23»، «سدايا» توافق نامه اى را با برنامه ملى توسعه فناورى اطلاعات براى حمايت از شتاب دهنده هاى فنى کسب و کار امضا كرد

سهشنبه 1444/7/16 برابر با 2023/02/07
  • Share on Google+

رياض 16 رجب 1444 هـ برابر با 07 فوريه 2023 م واس
سازمان اطلاعات و هوش مصنوعى عربستان سعودى «سدايا» با برنامه ملى توسعه فناورى اطلاعات، توافق نامه اى را براى حمايت از شتاب دهنده هاى فنى کسب و کار در زمينه هوش مصنوعى، با مشارکت شتاب دهنده جهانى «New Native» امضا کرد.
امضاى اين توافق نامه در جريان شركت «سدايا» در دومين دوره کنفرانس «ليب 23» به عنوان شريک داده ها و هوش مصنوعى صورت گرفت، جايى که «سدايا» در اين توافق نامه توسط مهندس عامر القحطانى، مدير عامل توسعه تجارت، و استاد ابراهيم نيار، مدير عامل برنامه ملى توسعه فناورى اطلاعات نمايندگى شد.
اين توافقنامه تقويت همکارى و کار مشترک در ارائه خدمات و مشوق هاى مالى به استارت آپ ها و پوشش هزينه هاى عملياتى شتاب دهنده را فراهم مى کند، به طوريكه گروه اول اين شتاب دهنده ها پس از اعلام توافق راه اندازى مى شود.
--واس
17:26 LOCAL TIME 14:26 GMT
0022