معاون امارت منطقه ى رياض، به مناسبت روز ملى جمهورى هند در جشن سفارت اين كشور شركت كرد

یکشنبه 1444/7/7 برابر با 2023/01/29
  • Share on Google+

رياض 07 رجب 1444هـ، برابر با 29 ژانويه 2023م واس
به نيابت از شاهزاده فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقه ى رياض، دكتر فيصل السديرى معاون امارت منطقه ى رياض به مناسبت روز ملى جمهورى هند در جشن سفارت اين كشور در کاخ فرهنگ در محله ى "سفارات" در رياض شركت كرد.
هنگام وصول دكتر فيصل السديرى، آقاى اعجاز خان سفير هند و اعضاى سفارت در استقبال از ايشان حضور داشتند.
استاد عبدالله الراشد مدير اداره کل امور ديپلماتيک و اعضاى هيئت ديپلماتيک معتبر در عربستان سعودى در اين جشن شرکت داشتند.
--واس
20:01 LOCAL TIME 17:01 GMT
0024