كمیته‌های همکاری مالی و بازرگانی در کشورهای خلیج گزارش اوضاع فنی گفتگوهای تجارت آزاد میان شورای همکاری و چین را مورد بررسی قرار داد

یکشنبه 1444/7/7 برابر با 2023/01/29
  • Share on Google+

ریاض ۷ رجب ۱۴۴۴ هـ‌ق برابر با ۲۹ ژانویه‌ی ۲۰۲۳م واس
اعضای کمیته‌ی همکاری مالی و اقتصادی و کمیته‌ی همکاری‌های بازرگانی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی گزارش پایانی اوضاع فنی گفتگوهای مربوط به تجارت آزاد میان شورای همکاری و چین را مورد بررسی قرار دادند.
در نشست مشترک کمیته‌ی همکاری مالی و اقتصادی و کمیته‌ی همکاری بازرگانی در کشورهای خلیجی که امروز به‌طور تصویری برای اجرای مصوبات ۱۵۴ مین دوره‌ی نشست وزرای دارایی که پس از ۴۳ مین اجلاس سران کشورهای خلیجی به ریاست آقای سلطان الحبسی وزیر دارایی عمان و رئیس دوره‌ی کنونی کمیته، و با حضور آقایان محمد بن هادی الحسینی وزیر مشاور امارات در امور مالی، عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد امارات، دکتر ثانی الزیودی وزیر تجارت خارجی امارات، شیخ سلمان بن خلیفه آل خلیفه وزیر دارایی و اقتصاد ملی بحرین، عبدالله بن عادل فخرو وزیر صنایع وبازرگانی بحرین، استاد محمد بن عبدالله الجدعات وزیر دارایی عربستان سعودی، دکتر ماجد بن عبدالله القصبی وزیر بازرگانی عربستان سعودی، قیس بن محمد الیوسف وزیر بازرگانی و صنایع عمان، خلسف بن احمد المناعی معاون وزیر دارایی قطر، سلطان بن راشد الخاطر معاون وزیر بازرگانی و صنایع قطر، اسیل سلیمان المنیفی معاون وزیر دارایی کویت، محمد العنزی معاون وزیر بازرگانی و صنایع کویت و دکتر نایف فلاح مبارک الحجرف دبیرکل شورای همکاری خلیج عربی برگزار می‌شد موضوعات مختلف از جمعه دیدگاه‌های فنی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی، برای ارسال آن به شورای وزرای دارایی جهت تصمیم‌گیری در رابطه با صلاحیات گروه رایزنی و مکانیزم فعالیت آن مورد بررسی قرار گرفت.
--واس
17:55 LOCAL TIME 14:55 GMT
0015