شوراى وزيران حمل و نقل عرب، مصر را به عنوان رئيس دفتر اجرايى و كشورمان را به عنوان معاون آن انتخاب كرد

سهشنبه 1443/3/13 برابر با 2021/10/19
  • Share on Google+

قاهره 13 ربيع الاول 1443هـ برابر با 19 اكتبر 2021م واس
شوراى وزيران حمل و نقل عرب دفتر اجرايى خود را براى دو سال آينده (2022-2023) انتخاب کرد و تشکيلات جديد شامل مصر به عنوان رئيس، عربستان سعودى به عنوان معاون و عضويت تونس، الجزاير، سودان، عراق، اردن و يمن مى باشد.
اين تصميم در نشست (34) جلسه ى شوراى وزيران حمل و نقل عرب به رياست اردن که امروز در مقر دبيرخانه کل اتحاديه عرب در قاهره برگزار گرديد، صادر شده است.
در اين نشست همچنين توافق شد که جلسه ى بعدى (68) دفتر اجرايى شوراى وزيران حمل و نقل عرب، با تشکيل جديد آن، در 26 و 27 آوريل 2022 ميلادى در مقر دبيرخانه عمومى اتحاديه ى عرب در قاهره، برگزار شود.
--واس
16:24 LOCAL TIME 13:24 GMT
0010