جناح عربستان سعودی در منطقه‌ی فرصت‌ها: سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف در جستجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی هستند

سهشنبه 1443/3/13 برابر با 2021/10/19
  • Share on Google+

دبی ۱۳ ربیع الاول ۱۴۴۳ هـ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱م واس
در داخل جناح عربستان سعودی در نمایشگاه اکسپو دبی ۲۰۲۰ و دقیقا در مرکز استشکاف، عربستان سعودی امروز به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی در سایه‌ی چشم‌انداز ۲۰۳۰ اطلاع حاصل کنند.
جناح عربستان سعودی با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران بومی و خارجی، چشم‌انداز عربستان برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه‌ی پایدار را ارائه می‌دهد.
این دقیقا همان چیزی است که جوانان سعودی فعال در جناح عربستان با آشنا سازی زائران و سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف جهان به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی و طرح‌ها و مشوقات و گزارش‌های جهانی از اصلاحات بزرگ عربستان سعودی بر مبنای چشم‌انداز ۲۰۳۰ انجام می‌دهند.
جوانان عربستانی شرکت کننده در جناح به برنامه‌ی «شریک» اشاره می‌کنند که بخشی از برنامه‌ی سرمایه‌گذاری به ارزش ۷.۲ تریلیون دلار برای حمایت از اقتصاد عربستان سعودی از طریق وسایل مالی، نقدی و تنظیماتی، و همچنین سرمایه‌گذاری طی ده سال آینده است.
جناح عربستان سعودی معلومات و اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار می‌دهد که خواهان بستن قرارداد تجاری با عربستان هستند.
--واس
14:18 LOCAL TIME 11:18 GMT
0007